Imię:

Nazwisko:

Numer telefonu:

Adres email:

Notka biograficzna (max 300 znaków):

Opis projektu (max 800 znaków):

Załącz projekt (wizualizacja zawierająca zarówno elementy graficzne jak i opisowe,
2-5 stron, format PDF, max 30 MB)

TAKNIE Posiadam prawo jazdy.

Zapoznałem/am się z regulaminem dostępnym na stronie www.renaultpassion.pl i akceptuję jego treść.

Zapoznałem/am się z aneksem do regulaminu dostępnym na stronie www.renaultpassion.pl i akceptuję jego treść.

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe były przetwarzane przez Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 13 w celach organizacji konkursu „Renault. Passion for Design and Innovation”, komunikacji dotyczącej konkursu oraz wydania przyznanych w konkursie nagród. Ponadto wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych osobowych na liście laureatów konkursu na stronie internetowej organizatora konkursu. Jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz prawa dostępu do treści swoich danych, a także prawa ich poprawiania. Podanie przeze mnie danych ma charakter dobrowolny, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

TAKNIE Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych Renault Polska Sp. z o.o. drogą elektroniczną.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 13. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu umówienia wizyty w serwisie lub uzyskania ceny usługi a po wyrażeniu stosownej zgody dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych administratora danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podane dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione sieci autoryzowanych Partnerów marki RENAULT w celu umówieniu wizyty w serwisie lub uzyskania ceny usługi.